Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành của tất cả các sản phẩm Máy photocopy Việt Nhật tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày mua ngoại trừ một số trường hợp được  ghi rõ trên sản phẩm.

Bảo hành sản phẩm là việc khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.

Máy photocopy Phước An sẽ bảo hành miễn phí đối với bất kỳ lỗi nào thuộc về linh kiện hay lỗi do nhà sản xuất, lắp ráp và thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Có phiếu bảo hành điền đầy đủ thông tin xuất trình kèm với sản phẩm cần được bảo hành
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

Các điều kiện không được bảo hành.

  1. Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành
  2. Số serial trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành không trùng nhau.
  3. Các hư hỏng gây ra bởi sử dụng sai hướng dẫn, sai mục đích và lỗi bảo quản.
  4. Sản phẩm bị can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành Goldsun
  5. Các hư hỏng bị gây ra bởi thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, nguồn điện vượt quá giới hạn cho phép, điều kiện sử dụng khắc nghiệt (môi trường hóa chất…) hoặc các sự cố bất khả kháng khác
  6. Các loại hàng hóa đặc biệt hoặc thời điểm bán hàng đặc biệt (theo thỏa thuận trước khi mua)