KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT PHƯỚC AN

Mấy năm nay tôi sử dụng máy photo Phước An tại đây và rất yên tâm, Phước An có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt, giá hợp lý.

Phạm Quang Nghị / Thiên Long Phước

Điểm 10 cho thái độ chăm sóc khách hàng của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ Phước An.

Lê Thanh Hà / Shop Da Hiệu